Mary & Thanos

Luxury Event & Floral Design Kipos Kalou 

Event stylist Helen Georbakali

Photographer White on Black Studio 

Videographer Nikos Terliamis

Tableware & Rentals Kipos Kalou

Music, Dj & Lighting Production Nikos Xatziioannidis 

Stationery Manousenia 

Venue Poseidon Palace 

Wedding dress Vasia Tzotzopoulou 

black kk logo.png
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • TikTok
Copyright © Kipos Kalou 2020. All Rights Reserved